ủy ban nhân dân thành phố hà nội

hiệp hội doanh nghiệp ngành công nghiêp hỗ trợ

thành phố hà nội

Điều lệ

Sunshine Golden River

Sunshine Golden River Ciputra

ĐIỀU LỆ 

Hiệp hội Doanh nghiệp Ngành Công nghiệp Hỗ trợ Thành phố Hà Nội

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 434/QĐ-UBND  ngày 20 tháng 1

năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

Biệt thự Dương Nội Nam Cường

 Để xem toàn văn Điều lệ Hansiba mời kick vào đây ./

0.36245 sec| 1186.953 kb