ủy ban nhân dân thành phố hà nội

hiệp hội doanh nghiệp ngành công nghiêp hỗ trợ

thành phố hà nội

Nghiên cứu NHNN ban hành Thông tư hướng dẫn chính sách cho vay phát triển công nghiệp hỗ trợ. THÔNG TƯ SỐ 01/2016 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

16:32, 01/03/2016
NHNN Việt Nam vừa ban hành Thông tư 01/2016/TT-NHNN hướng dẫn chính sách cho vay phát triển công nghiệp hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 3/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ (Nghị đinh 111/2015/NĐ-CP).

Theo đó về chính sách cho vay đối với Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển quy định: TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài áp dụng lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam đối với phần vốn vay ngắn hạn phục vụ cho Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển không vượt quá mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế do Thống đốc NHNN Việt Nam quyết định trong từng thời kỳ.
Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) khi vay vốn tại các TCTD trên cơ sở bảo lãnh của các tổ chức bảo lãnh tín dụng cho các DNNVV theo quy định để đầu tư Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, ngoài chính sách ưu đãi cho vay tại Khoản 1 Điều này còn được các TCTD xem xét cho vay tối đa 70% vốn đầu tư khi đáp ứng các điều kiện quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 12 Nghị định 111/2015/NĐ-CP.
Ngoài ra việc cho vay phải đảm bảo 2 nguyên tắc. Thứ nhất, Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được áp dụng chính sách cho vay nêu tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 3 Thông tư này là các dự án đã được xác nhận ưu đãi theo quy định tại Điều 11 Nghị định 111/2015/NĐ-CP. Thứ hai, TCTD xem xét, thẩm định, quyết định cho vay đối với Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển nêu tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 3 Thông tư này theo quy định hiện hành của pháp luật và tự chịu trách nhiệm về quyết định cho vay của mình.
Các tổ chức bảo lãnh tín dụng cho DNNVV vay vốn theo Khoản 2 Điều 3 tại Thông tư này bao gồm: Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV, NHPT Việt Nam và các tổ chức khác được phép thực hiện bảo lãnh cho DNNVV vay vốn tại TCTD theo quy định của pháp luật.
Việc phân loại nợ, gia hạn nợ, chuyển nợ quá hạn, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro của TCTD đối với các khoản cho vay Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được thực hiện theo quy định hiện hành của NHNN Việt Nam.
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 22/2/2016.

Thanh Hương

Theo báo : http://www.vdb.gov.vn/

Thông tin chi tiết về thông tư xem tại: http://www.microfinance.vn/wp-content/uploads/2016/02/Thong-tu-01.pdf

 

 


0.04409 sec| 1276.211 kb