ủy ban nhân dân thành phố hà nội

hiệp hội doanh nghiệp ngành công nghiêp hỗ trợ

thành phố hà nội

HANSIBA TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG THƯ KÝ THƯỜNG TRỰC BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TÁC HỘI

14:07, 10/03/2018


Sáng ngày 02/03/2018, tại văn phòng Hiệp hội. Trong chương trình giao ban định kỳ, tổng kết công tác tháng 2 đã triển khai và thực hiện các kế hoạch, nhiệm vụ trong tháng 3-2018. Phó Chủ tịch Hiệp hội Ông Trịnh Đình Thắng thừa uỷ quyền từ Chủ tịch HANSIBA đã trao quyết định bổ nhiệm vị trí Nhân sự Ban điều hành công tác Hội tới Ông NGUYỄN PHÚ HIỂN đảm nhiệm chức danh, vị trí công tác là Phó Tổng Thư ký Thường trực của HANSIBA.
Với năng lực, trình độ chuyên môn Ông Nguyễn Phú Hiển sẽ thực hiện các nhiệm vụ, sự phân công từ Chủ tịch, Ban Chấp hành và Thường trực Ban điều hành công tác Hội. Kể từ ngày 01/03/2018.

Ông Trịnh Đình Thắng - PCT Hansiba trao quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Phú Hiển - đảm nhiệm chức danh, vị trí công tác là Phó Tổng Thư ký Thường trực của HANSIBA.

Đình Tuấn - Ban Truyền Thông - VHTT HANSIBA


0.04917 sec| 1275.148 kb