ủy ban nhân dân thành phố hà nội

hiệp hội doanh nghiệp ngành công nghiêp hỗ trợ

thành phố hà nội

QUY CHẾ HỘI VIÊN HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TP. HÀ NỘI ( HANSIBA) 2017

01:36, 03/04/2017
{HANSIBA} QUY CHẾ HỘI VIÊN Hiệp hội HANSIBA 2017

Kính gửi: Quý Hội viên, Quý vị,

- Căn cứ Quyết định số 6014/QĐ - UBND ngày 04/10/2013 của UBND Thành phố Hà Nội về việc cho phép thành lập Hiệp hội doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ Thành phố Hà Nội (HANSIBA);
- Căn cứ Chức năng, quyền hạn của Chủ tịch Hiệp hội đã được quy định tại Điều lệ HANSIBA, do UBND TP Hà Nội phê duyệt theo Quyết định số 434/QĐ - UBND ngày 20/01/2014;
- Căn cứ tình hình thực tiễn trong nhiệm vụ công tác quản lý và định hướng phát triển Hội viên HANSIBA,

Hiệp hội trân trọng chuyển gửi tới Quý Hội viên, Quý vị bản Quyết định ban hành cùng Quy chế Hội viên HANSIBA, được Chủ tịch Hiệp hội ký, thông qua ngày 28/3/2017

 

 

 

 

 

 

 


0.05934 sec| 1274.742 kb