ủy ban nhân dân thành phố hà nội

hiệp hội doanh nghiệp ngành công nghiêp hỗ trợ

thành phố hà nội

Thông báo số 113/2015 và 404/2014 của VPCP - Kết luận của Thủ tướng và Phó Thủ tướng Chính phủ

12:32, 13/04/2015
(N&G Corp). Sau chương trình làm việc của Thủ tướng Chính phủ với lãnh đạo thành phố Hà Nội ngày 05/3/2015, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 113/TB-VPCP, ngày 03/4/2015 v/v: Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc nêu trên. Trong đó nêu rõ nhiệm vụ thực hiện về chính sách ưu đãi, phát triển Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội mà lãnh đạo thành phố đã đệ trình, đề xuất trước Chính phủ.

Dưới đây là toàn văn Thông báo số 113 và Thông báo số 404/TB-VPCP ngày 09/10/2014 v/v: Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ và khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội. N&G Corp xin trích đăng lại gửi quý vị tham khảo: (bấm vào link để xem chi tiết)

Thông báo số 113/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ: Ý kiến Kết luận của Thủ tướng tại buổi làm việc với lãnh đạo TP Hà Nội ngày 05/3/2015

Thông báo số 404/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ và khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội

(Nguồn: Cổng thông tin Chính phủ - www.chinhphu.vn)


0.04676 sec| 1276.711 kb