Trang chủTin hiệp hộiCHỦ TỊCH VÀ ĐOÀN DOANH NHÂN HANSIBA THAM DỰ DIỄN ĐÀN “BÁC...

CHỦ TỊCH VÀ ĐOÀN DOANH NHÂN HANSIBA THAM DỰ DIỄN ĐÀN “BÁC HỒ VỚI DOANH NGHIỆP – DOANH NHÂN” VÀ DIỆN KIẾN CHỦ TỊCH NƯỚC TRẦN ĐẠI QUANG

(HANSIBA) Sáng 16/5/2016, tại hội trường lớn Phòng Thương mại và và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), ông Nguyễn Hoàng, Ủy viên Ban chấp hành VCCI khóa VI đồng thời là Chủ tịch Ủy ban phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam-VCCI, Chủ tịch hiệp hội Doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ TP Hà Nội (HANSIBA) cùng ban lãnh đạo và số doanh nhân tiêu biểu là thành viên HANSIBA đã đã tới tham dự diễn đàn “Diễn đàn Bác Hồ với doanh nghiệp, doanh nhân”.

Ông Nguyễn Hoàng, Ủy viên Ban chấp hành VCCI khóa VI đồng thời là Chủ tịch Ủy ban phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam-VCCI, Chủ tịch hiệp hội HANSIBA (bên trái) cùng các doanh nhân tiêu biểu Việt Nam diện kiến, làm việc cùng Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chiều ngày 16-5-2016
Ông Nguyễn Hoàng, Ủy viên Ban chấp hành VCCI khóa VI đồng thời là Chủ tịch Ủy ban phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam-VCCI, Chủ tịch hiệp hội HANSIBA (bên trái) cùng các doanh nhân tiêu biểu Việt Nam diện kiến, làm việc cùng Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chiều ngày 16-5-2016

Do VCCI chủ trì tổ chức nhân dịp kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của dân tộc. Cũng trong chiều cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp Đoàn đại biểu doanh nhân Việt Nam với sự tham dự của doanh nhân lãnh đạo đại diện một số thành viên Hiệp hội HANSIBA.

Trong chương trình diện kiến, Chủ tịch HANSIBA đã triển khai báo cáo trước Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang với một số nội dung đề xuất, nhằm hỗ trợ thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ HANSIBA nói riêng và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói chung trong lĩnh vực hiện đang được Đảng – Nhà nước – Chính phủ hết sức quan tâm, chú trọng phát triển thời gian qua nhằm hiện thực mục tiêu công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

Tại Phủ Chủ tịch nước, với sự tham dự của 100 doanh nhân tiêu biểu, đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tham dự “Diễn đàn Bác Hồ với doanh nghiệp, doanh nhân” và phát động phong trào thi đua “doanh nhân Việt Nam học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chụp ảnh lưu niệm cùng 100 doanh nhân tiêu biểu
Chủ tịch nước Trần Đại Quang chụp ảnh lưu niệm cùng 100 doanh nhân tiêu biểu

Các đại biểu doanh nhân đã báo cáo với Chủ tịch nước Trần Đại Quang về tình hình hoạt động của doanh nghiệp hiện nay, nêu những kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước về cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam phát triển lớn mạnh, đóng góp hơn nữa vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Phát biểu với các đại biểu doanh nhân, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng, biểu dương những kết quả, thành tích xuất sắc của doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước hoan nghênh các doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khóa XI) với các chương trình hành động, cụ thể hóa bằng các phong trào thi đua lao động, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, thu hút đông đảo người lao động tham gia. 

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân đã đạt được kết quả quan trọng, tạo chuyển biến tích cực về phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm trong công việc của đội ngũ doanh nhân và người lao động, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh…

Các doanh nhân thành viên Hiệp hội HANSIBA tham dự chương trình làm việc  do Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì tại Phủ chủ tịch nước
Các doanh nhân thành viên Hiệp hội HANSIBA tham dự chương trình làm việc
do Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì tại Phủ chủ tịch nước

Nhắc lại câu chuyện Bác Hồ ngay sau ngày Cách mạng tháng Tám thành công đã rất coi trọng việc phát triển doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân trong công cuộc chấn hưng kinh tế nước nhà, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp, phát huy vai trò của doanh nhân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo đã trải qua 30 năm và giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử… Chủ tịch nước cũng lưu ý, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi cơ bản, đất nước cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức.

Trong bối cảnh đó, việc xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng, có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, ý thức công dân, trách nhiệm xã hội, hoạt động hiệu quả, sức cạnh tranh cao có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Các doanh nghiệp thành viên HANSIBA tiêu biểu tham dự chương trình diện kiến, làm việc với Chủ tịch nước Trần Đại Quang (thứ hai từ trái qua):Ông Lê Huy Thức, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí chính xác và Chuyển giao công nghệ (PMTT Group); Ông Lê Quý Khả, Chủ tịch Công ty Cổ phần Cơ điện Toàn Cầu (TOMECO)
Các doanh nghiệp thành viên HANSIBA tiêu biểu tham dự chương trình diện kiến, làm việc với Chủ tịch nước Trần Đại Quang (thứ hai từ trái qua):Ông Lê Huy Thức, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí chính xác và Chuyển giao công nghệ (PMTT Group); Ông Lê Quý Khả, Chủ tịch Công ty Cổ phần Cơ điện Toàn Cầu (TOMECO)

Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị các doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân Việt Nam triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 – CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đặt nhiều kỳ vọng vào doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc hội nhập chủ động, để Việt Nam không rơi vào “bẫy thu nhập trung bình”.

Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam cần chú trọng đẩy mạnh tái cơ cấu, tổ chức lại sản xuất, kinh doanh, ứng dụng những thành tựu khoa học – công nghệ tiên tiến, nâng cao năng lực quản trị, năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh.

Cùng với đó, các doanh nghiệp, doanh nhân cần tăng cường liên kết, hợp tác đầu tư… hình thành chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị trong nước, khu vực và toàn cầu.
Chủ tịch nước dẫn chứng, Nghị quyết số 09 – NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) đã khẳng định doanh nhân là một trong bốn lực lượng chủ yếu trong thời kỳ mới của cách mạng, đó là: giai cấp công nhân, nông dân, đội ngũ trí thức và doanh nhân Việt Nam.

“Diễn đàn Bác Hồ với doanh nghiệp, doanh nhân” và phát động phong trào thi đua “doanh nhân Việt Nam học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức sáng ngày 16-5-2016
“Diễn đàn Bác Hồ với doanh nghiệp, doanh nhân” và phát động phong trào thi đua “doanh nhân Việt Nam học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức sáng ngày 16-5-2016

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Việc nước và việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau. Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là các sự kinh doanh của các nhà công nghiệp, thương nghiệp thịnh vượng. Vậy, tôi mong giới Công – Thương nỗ lực và khuyên các nhà công nghiệp và thương nghiệp mau mau gia nhập vào “Công – Thương cứu quốc đoàn” cùng đem vốn vào làm những công cuộc ích quốc lợi dân”.

Thực hiện: Đình Tuấn – Ban Truyền thông HANSIBA
Tham khảo nguồn: Báo điện tử www.tapchicongsan.org.vn
Ảnh: Thời sự  VTV 19h ngày 16/5/2016  và Phóng viên Quang Tuấn (Báo Diễn đàn Doanh nghiệp)

 

Bài viết liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Hội viên tiêu biểu

- Advertisment -spot_img

Bài viết phổ biến nhất