Trang chủTin hiệp hộiHansiba Tham Dự Hội Nghị Mạng Lưới Các Đơn Vị Hỗ Trợ...

Hansiba Tham Dự Hội Nghị Mạng Lưới Các Đơn Vị Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ Hà Nội

Sáng ngày 22/01/2019, tại trụ sở 2 – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. Đã diễn ra Hội nghị Mạng lưới các đơn vị hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNNVV) – trên địa bàn Hà Nội. Chương trình do Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp SME thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội (HAPI) chủ trì thực hiện theo dự án được chính quyền Thành phố Hà Nội phê duyệt, chỉ đạo thực hiện.

Tới tham dự chương trình, về phía lãnh đạo, đại diện Ban điều hành Hiệp hội Doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ TP Hà Nội (HANSIBA) có Ông Trịnh Đình Thắng, Phó Chủ tịch – Phụ trách hợp tác quốc tế của Hiệp hội HANSIBA.

Chủ trì hội nghị có Ông Lê Văn Quân, Giám đốc Trung tâm cùng Ông Ngô Văn Toàn, Phó Giám đốc và Ông Ngô Quốc Hưng, Trưởng phòng Vườn ươm, phụ trách dự án BDSP – “Thu thập thông tin doanh nghiệp ngành Công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn Thành phố Hà Nội” của tổ chức JICA Nhật Bản tài trợ.

Theo chương trình đề ra, Đại diện HAPI đã trình bày báo cáo tổng quan về các hoạt động dự án đã triển khai. Đồng thời đánh giá sơ bộ và các vấn đề cần khắc phục. Nội dung về thí điểm tư vấn hỗ trợ phát triển DNNVV qua mạng lưới BDSP dự kiến thực hiện. Các đề xuất kiến nghị phối hợp thực hiện.

Sau phần trình bầy của Đại diện HAPI. Các đại biểu đến từ 17 đơn vị tham gia Mạng lưới hỗ trợ DNNVV đã trao đổi, thảo luận đưa ra các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy sự phát triển của DNNVV trong khuôn khổ dự án.

Thực hiện: Ban Truyền thông HANSIBA

Dưới đây là BÁO CÁO TÓM TẮT

Kết quả thực hiện dự án “Thu thập thông tin doanh nghiệp ngành Công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn Thành phố Hà Nội” của tổ chức JICA

TỔNG QUAN DỰ ÁN

Dự án thu thập thông tin về doanh nghiệp ngành Công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn Thành phố do tổ chức JICA Nhật Bản triển khai. Trong đó, tập trung triển khai 4 nhóm hoạt động chính:

(1) Tìm kiếm doanh nghiệp tham gia dự án thí điểm chẩn đoán và cải tiến nâng cao hiệu quả hoạt động (Cụ thể đã tìm kiếm 05 doanh nghiệp tại Hà Nội tham gia dự án);

(2) Hỗ trợ xây dựng hình thành mạng lưới các đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp.

(3) Chương trình đào tạo cán bộ làm công tác hỗ trợ DNNVV

(4) Chương trình đào tạo cán bộ quản lý Vườn ươm doanh nghiệp

Mục tiêu của dự án là trợ giúp Việt Nam hình thành một mạng lưới các nhà cung cấp dịch vụ phát triển doanh nghiệp, và nâng cao năng lực hỗ trợ doanh nghiệp cho nhân sự của các tổ chức này đạt đến mức độ họ có thể đưa ra các phân tích đánh giá sơ bộ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), và giới thiệu cơ quan thành viên mạng lưới phù hợp để hỗ trợ chuyên sâu hơn. Đây sẽ một công cụ thuận lợi trợ giúp cho việc triển khai hiệu quả Luật Hỗ trợ DNNVV mới được ban hành vừa qua.

KẾT QUẢ CÁC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

  1. Dự án thí điểm chẩn đoán và cải tiến nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp

Thực hiện từ tháng 09/2017, Tại Hà Nội, 5 doanh nghiệp thí điểm đã được nhóm tư vấn và các chuyên gia Nhật Bản lựa chọn thí điểm chẩn đoan, cải tiến và giới thiệu kết nối với các công ty Nhật Bản tại triển lãm FBC được tổ chức ngày 8-9 tháng 3 và chương trình kết nối giao thương liên kết doanh nghiệp (networking) với các công ty Nhật Bản được tổ chức ngày 22 tháng 5 tại Hà Nội.

  1. Chương trình đào tạo cán bộ công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chương trình đào tạo cán bộ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do SMRJ (Cơ quan xúc tiến DNNVV tại Nhật Bản) tổ chức từ tháng 03/2018 đến tháng 06/2018, với sự tham dự của 23 cá nhân từ 16 đơn vị, các học viên của khóa học là cán bộ các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội. Lễ bế mạc đã được tổ chức vào ngày 15/6/2018 tại VJCC – Hà Nội, tại đây các cá nhân hoàn thành khóa đào tạo đã được trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

  1. Chương trình đào tạo cán bộ Quản lý Vườn ươm

Chương trình đào tạo cho cán bộ nhân viên làm công tác ươm tạo doanh nghiệp được thực hiện bởi JBIA (Hiệp hội vườn ươm doanh nghiệp, một tổ chức tư nhân ở Nhật Bản) được tổ chức từ ngày 16/4/2018 đến 09/7/2018 với 2 đợt với các nội dung đào tạo cho 8 học viên từ 5 đơn vị tại Hà Nội. Lễ bế mạc được tổ chức vào ngày 09/7/2018 tại VJCC – Hà Nội.

  1. Hội nghị mạng lưới các đơn vị hỗ trợ doanh nghiệp

Tổ chuyên gia JICA phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ DNNVV Hà Nội trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã tổ chức thành công 02 hội nghị mạng lưới ngày 19/9/2017 và 18/5/2018 tại Hà Nội cụ thể:

– Hội nghị mạng lưới lần thứ nhất ngày 19/9/2017 có sự tham gia của hơn 40 khách mời đến từ 17 đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp đang đóng trên địa bàn Thành phố. (Các đơn vị tham gia bao gồm: Trung tâm hỗ trợ DNNVV – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp phía Bắc – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, VJCC, VASI, STAMEQ, VNPI, QUACERT/INCENTEC, SMEDEC, INBUS, NATEC, NASATI, SMEDF, Vietcombank, Quỹ Bảo lãnh Tín dụng DNNVV và HASAWE –Hội nữ doanh nhân TP Hà Nội).

– Hội nghị mạng lưới lần thứ hai được tổ chức ngày 18/5/2018 với chủ đề “Tiếp cận Tài chính”, với sự tham dự của 114 cán bộ từ các cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, các ngân hàng thương mại và 40 doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các tổ chức tín dụng bao gồm SMEDF, Quỹ Đầu tư phát triển TP. Hà Nội và ngân hàng Vietcombank đã có bài phát biểu. Sau bài phát biểu của các tổ chức là phần trao đổi ý kiến giữa các bên, đã có nhiều ý kiến được đưa ra liên quan tới việc tạo điều kiện tiếp cận tài chính cho các DNVVN.

– Hội nghị Kết nối kinh doanh cho doanh nghiệp Việt Nam – Nhật bản do Trung tâm hỗ trợ DNNVV Hà Nội cùng các chuyên gia JICA thực hiện ngày 22/5/2018 với sự tham gia của gần 50 doanh nghiệp Nhật Bản và trên 60 doanh nghiệp tại Hà Nội. Trong đó, mục tiêu tại Hội nghị giới thiệu 05 doanh nghiệp được lựa chọn tham gia dự án với các doanh nghiệp FDI nhằm kết nối cung cầu. Cũng tại Hội nghị các đơn vị tham gia sự kiện có điều kiện nắm bắt về các nội dung hỗ trợ của Dự án và trao đổi giao lưu, kết nối thông tin hàng hóa dịch vụ.  

  1. Chương trình thực tế hoạt động công tác hỗ trợ DNNVV tại Nhật Bản

Từ ngày 24/6/2018 đến ngày 30/,chương trình thăm và làm việc tại Nhật Bản đã được tiến hành, với sự tham gia của đại diện từ các tổ chức thành viên mạng lưới tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Nhằm tăng cường và quản lý mạng lưới hỗ trợ DNNVV toàn diện tại Việt Nam, tăng cường các liên kết Việt Nam – Nhật Bản trong hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp. Nội dung chương trình bao gồm các chủ đề về chính sách phát triển DNNVV, cách thức hỗ trợ cho các DNNVV, hỗ trợ vốn cho DNNVV và các hoạt động ươm tạo doanh nghiệp tại Nhật Bản.

CÁC HOẠT ĐỘNG GIAI ĐOẠN MỞ RỘNG DỰ ÁN

  1. JICA tiếp tục hỗ trợ tăng cường sự kết nối giữa các đơn vị hỗ trợ DNNVV (Tổ chức Hội nghị mạng lưới lần thứ ba ngày 5/10/2018 và Tiếp tục các hoạt động trong Tháng 12, Tháng 01, Tháng 04).
  2. Tiếp tục dự án thí điểm chẩn đoán và cải tiến nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp. Cụ thể 03 đơn vị HAPI, TAC, VASI sẽ tiếp tục 03 đợt thực tế tại doanh nghiệp (Trong tháng 10, tháng 1 và tháng 4).
  3. Chương trình Hội thảo báo cáo cuối cùng do JICA tổ chức chủ trì dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 19 hoặc 22/04/2019.

  4. Tiếp tục khảo sát hoàn thiện dữ liệu các đơn vị thành viên mạng lưới BDSP
  5. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG

HAPI và các đơn vị hỗ trợ DNNVV đã tích cực phối hợp triển khai thực hiện dự án. Dự án đã đạt được một số kết quả bước đầu theo mục tiêu:

(1) Hình thành mạng lưới với sự tham gia của 17 đơn vị thành viên: Đã được cập nhật thông tin về chức năng, nhiệm vụ trên Website: Vietnamsmes.vn nhằm trao đổi cung cấp dữ liệu chung.

(2) Tạo được một Website lưu trữ cung cấp thông tin về các đơn vị thành viên mạng lưới

(3) Các khóa đào tạo cho các cán bộ quản lý đã triển khai thành công và thu được kết quả nhất định trong nâng cao trình độ chuyên môn công tác hỗ trợ của các cán bộ học viên tham dự.

(4) Hỗ trợ được các doanh nghiệp được lựa chọn thí điểm cải tiến nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động kinh doanh trong ngắn hạn đã có kết quả nhất định

Bên cạnh các điểm đã đạt được, quá trình triển khai cũng đã gặp phải một số khó khăn, hạn chế:

(1) Hạn chế chia sẻ dữ liệu thông tin của các đơn vị thành viên: Cung cấp thông tin khảo sát, chia sẻ các chương trình hoạt động hỗ trợ DN,…

(2) Chưa hình thành cơ chế, mô hình phối hợp triển khai tiếp nhận, tư vấn, hỗ trợ giải quyết các khó khăn cần tháo gỡ của doanh nghiệp.

(3) Việt Nam đang trong giai đoạn đầu hình thành nguồn nhân sự tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp được được đào tạo bài bản nên còn thiếu chuyên môn, kinh nghiệm.

Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả, tình hình phối hợp triển khai Dự án JICA trên địa bàn Thành phố Hà Nội kinh gửi các đơn vị thành viên mạng lưới cập nhật làm cơ sở tham khảo, trao đổi và đề xuất các nội dung hoạt động mạng lưới thúc đẩy tháo gỡ khó khăn phát triển Doanh nghiệp thời gian tới.

Bài viết liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Hội viên tiêu biểu

- Advertisment -spot_img

Bài viết phổ biến nhất