Trang chủTin hiệp hộiQuy Chế Hội Viên Hiệp Hội Doanh Nghiệp Ngành Công Nghiệp Hỗ...

Quy Chế Hội Viên Hiệp Hội Doanh Nghiệp Ngành Công Nghiệp Hỗ Trợ Tp. Hà Nội ( Hansiba) 2017

{HANSIBA} QUY CHẾ HỘI VIÊN Hiệp hội HANSIBA 2017

Kính gửi: Quý Hội viên, Quý vị,

– Căn cứ Quyết định số 6014/QĐ – UBND ngày 04/10/2013 của UBND Thành phố Hà Nội về việc cho phép thành lập Hiệp hội doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ Thành phố Hà Nội (HANSIBA);
– Căn cứ Chức năng, quyền hạn của Chủ tịch Hiệp hội đã được quy định tại Điều lệ HANSIBA, do UBND TP Hà Nội phê duyệt theo Quyết định số 434/QĐ – UBND ngày 20/01/2014;
– Căn cứ tình hình thực tiễn trong nhiệm vụ công tác quản lý và định hướng phát triển Hội viên HANSIBA,

Hiệp hội trân trọng chuyển gửi tới Quý Hội viên, Quý vị bản Quyết định ban hành cùng Quy Chế Hội viên HANSIBA, được Chủ tịch Hiệp hội ký, thông qua ngày 28/3/2017

Hiệp hội trân trọng chuyển gửi tới Quý Hội viên, Quý vị bản Quyết định ban hành cùng Quy Chế Hội viên HANSIBA, được Chủ tịch Hiệp hội ký, thông qua ngày 28/3/2017 Hiệp hội trân trọng chuyển gửi tới Quý Hội viên, Quý vị bản Quyết định ban hành cùng Quy Chế Hội viên HANSIBA, được Chủ tịch Hiệp hội ký, thông qua ngày 28/3/2017

Bài viết liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Hội viên tiêu biểu

- Advertisment -spot_img

Bài viết phổ biến nhất